test BIP PINB LIPNO
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Druki do pobrania


Druki do zawiadomienia dotyczącego obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r.  

Druki umieszczone poniżej nie są wzorami obowiązującymi posiadają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy

ROZPOCZĘCIE BUDOWY/ROBÓT

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w doc. i pdf
Informacja zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa w doc. i pdf
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i sporządzeniu planu BIOZ w doc. i pdf
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w doc. i pdf

ZAKOŃCZENIE BUDOWY/ POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Zawiadomienie o zakończeniu budowy w doc. i pdf
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w doc. i pdf
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy w doc. i pdf
Karta informacyjna w doc. i pdf
Oświadczenie inwestora w doc. i pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o Zakończeniu budowy w doc. i pdf
Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych w doc. i pdf

POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w doc. i pdf
Zgłoszenie przez wykonawcę wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu w doc. i pdf

Druki do zawiadomienia dotyczącego obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r.

Druki umieszczone poniżej są wzorami obowiązującymi: Dz. U. poz. 297 z dnia 12.02.2021r., Dz. U. poz. 913 z dnia 18.05.2021r., DZ. U. poz. 338 z dnia 16.02.2021r.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY/ROBÓT

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) w doc. i pdf lub e-zawiadomienie

Oświadczenie projektanta w doc. i pdf

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PB-16) w doc i pdf lub e-zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) w doc i pdf lub e-zawiadomienie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) w doc i pdf lub e-wniosek

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) w doc i pdf lub e-wniosek

POZOSTAŁE DRUKI:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) w doc i pdf lub e-oświadczenie

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10) w doc i pdf lub e-wniosek

Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15) w doc i pdf lub e-wniosek

Wniosek o legalizację e-wniosekOpublikował: ADMIN LIPNO
Publikacja dnia: 15.11.2021
Podpisał: ADMIN LIPNO
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 22 526